Một công cụ không thể thiếu cho những quản trị viên website đó là công cụ nén hình ảnh trực tuyến giúp giảm dung lượng hình ảnh, tăng tốc độ load trang web. Công cụ có thể giúp giảm tới 70% dung lượng cho các file ảnh định dạng như: jpg, png, hay gif mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng của ảnh